کد: 6752

3000 متر زمین در نصیرآباد شهریار 800 متر سوله به ارتفاع 5 متر انشعابات گاز 60 جی با تعرفه کشاورزی ، برق سه فاز 160 آمپر ، آب چاه کشاورزی 4 خط تلفن سالن مجزا به هیتر گرمایشی کف بتن ، دیوار سیمان دارای سه اتاق دفتری

ودیعه: 200,000,000 تومان - اجاره: 35,000,000 تومان

کد: 6695 اجاره رفت

5000 متر زمین در نصیرآباد شهریار کاربری صنعتی 800 متر سوله به ارتفاع 5 متر انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، گاز 60 جی و چاه آب تعرفه کشاورزی کف بتن و دیوار سیمان
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 35,000,000 تومان

کد: 5223

1400 متر زمین در جاده آدران شهریار 700 متر خرپا انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، گاز 40 جی تلفن انبار 2 اتاق اداری ، 2 سرویس بهداشتی

کد: 5535 اجاره رفت

700 متر مساحت کل زمین 250 متر سوله به ارتفاع 8 متر انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز 60 جی و آب شهری برق سه فاز 100 آمپر در دست اقدام کف سنگ ، دیوار تا سقف سرامیک سوله بهداشتی
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 10,000,000 تومان

کد: 5147 اجاره رفت

780 متر مساحت کل سوله 480 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر ، 60 متر بالکن 300 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، گاز صنعتی 60 جی و آب شهری داخل مجموعه ، 6 متر دفتری
ودیعه: 80,000,000 - اجاره: 13,500,000 تومان

کد: 5020 فروخته شد

1500 متر مساحت کل سوله 450 متر سوله به ارتفاع استاندارد 100 متر دفتر اداری و سرایداری انشعابات آب ، گاز 60 جی و برق سه فاز 75 آمپر سند شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 7,000,000,000 تومان

کد: 4888 اجاره رفت

800 متر زمین شهریار میدان نماز 250 متر سالن به ارتفاع 6/5 متر کف بتن درب تریلی رو انشعابات آب ، برق سه فاز 35 آمپر و گاز 60 جی تعرفه کشاورزی
ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

صفحه 1 از 1