کد: 6655

350 متر سالن بهداشتی 4 متر ارتفاع انشعابات آب شهری ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز 25 جی کف سرامیک ، دیوار سرامیک
ودیعه: 300,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 6442

250 متر سالن در صفادشت ملارد به ارتفاع 4/5 250 متر محوطه دو عدد اتاق 12 متری برق سه فاز 32 آمپر ، گاز 25 جی و آب چاه

ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 12,000,000 تومان

کد: 5835 اجاره رفت

600 متر مساحت کل زمین 300 متر سوله به ارتفاع 6 متر 120 متر بالکن 300 متر محوطه و سرایداری انشعابات برق سه فاز 25 آمپر ، گاز 25 جی و آب شهری یک خط تلفن ثابت کف موزائیک و دیوار سرامیک
ودیعه: 150,000,000 - اجاره: 13,000,000 تومان

کد: 5069 اجاره رفت

2500 متر مساحت کل سوله 460 متر سالن به ارتفاع 3 متر انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، پنج خط تلفن گاز 25 جی سه اتاق 20 متری انبار اتاق نگهبانی 12 متری 3 سرویس بهداشتی و حمام زنانه و مردانه
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 5097 اجاره رفت

360 متر مساحت کل سوله به ارتفاع 7 متر دارای یک اتاق و دفتر سالن انشعابات برق 75 آمپر ، گاز صنعتی 25 جی ، آب شهری کف بتن دیوار سیمان
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 4816 اجاره رفت

مساحت کل 1200 متر بدون محوطه سالن 1000 متری ارتفاع 6 متر سالن 200 متری ارتفاع 4 متر برق 25 آمپر ، آب و گاز 25 G درب بزرگ 4 متر کف مزایک و دیوار سیمان سفید
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 50,000,000 تومان

صفحه 1 از 1