4000 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر چهاردیواری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه اب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 3,000,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 3730 257

قطعات 200 ، 400 و 700 متری نهال کاری شده انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی جهت آبیاری درختان دارای قولنامه از سند مادر متری 700 هزار تومان
تماس قیمت: 490,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 3728 246

4000 متر باغ چهاردیواری با انواع درختان میوه مثمر خورد شده به قطعات 350 و 700 متری انشعابات در موقعیت ملک سهمیه آب کشاورزی دارای قولنامه از سند مادر متری یک میلیون
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 3708 192
اجاره رفت

4000 متر زمین بر خیابان اصلی با موقعیت عالی 850 متر سوله استاندارد با ارتفاع 7/5 متر 200 متر انباری ، 120 متر دفتر اداری ، 80 متر اتاق کارگری امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 200 آمپر ، در موقعیت نصب گاز و پنج خط تلفن دارای سند مالکیت تک برگ
تماس ودیعه: 60,000,000 - اجاره: 12,000,000 تومان

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 1200 715
فروخته شد

16000 متر زمین ( کاربری سردخانه ) با مجوز 5 هزار متر سوله 5 هزار تنی با 500 متر اداری و مجوز آب شهری در موقعیت نصب آب ، برق و گاز 500 متر بعد از روستای پیغمبر بعد از کشتارگاه میثم جنب شرکت کاغذ کار
تماس

  • شهریار ، پیغمبر
  • کد: 1157 686
صفحه 1 از 1