500 متر زمین 1 متر دیوارکشی شده دارای قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 13,000,000,000 تومان

  • ماهدشت ، پیشک
  • کد: 3848 زمین زراعی
صفحه 1 از 1