کد: 3334 فروخته شد

فروش دو قطعه باغ 650 و 750 متر با انواع درختان میوه مثمر فنس کشی شده در ابعاد :25/56 امکانات : آب ، برق و گاز در موقعیت ملک 25 دقیقه سهمیه آب کشاورزی سند اوقافی

کد: 5538 اجاره رفت

5000 متر مساحت کل زمین 1800 متر سالن 2 سالن فول امکانات
ودیعه: 700,000,000 - اجاره: 70,000,000 تومان

کد: 4202 فروخته شد

570 متر زمین صنعتی در پل بادامک 300 متر سالن به ارتفاع 6 متر 70 متر دفتری به ارتفاع 6 متر انشعابات : برق سه فاز 400 آمپر و آب شهری سند تک برگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 6,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1