کد: 5702

2400 متر باغ ویلا در یوسف آباد قوام ملارد 150 متر ویلا بنا قدیمی می باشد و دارای پایان کار از شهرداری می باشد انشعابات آب ، برق و گاز کنتور قانونی سند شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدارد

کد: 4520 فروخته شد

2400 متر زمین چهاردیواری شده سهمیه آب کشاورزی هر 8 روز 15 دقیقه انشعابات در موقعیت ملک
قیمت: 7,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1