1000 متر زمین از اراضی وزارت دفاع شهرستان شهریار در ابعاد 20 در 50 با سند شش دانگی و کاربری مسکونی موقعیت بسیار عالی مابین دو بلوار و شاهراه اصلی بوار شهیدان اینانلو و بلوار شورا ثبت دقیق موقعیت شهرک در نقشه گوگل مپ
تماس قیمت: 5,500,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 4342 269

1500 متر زمین دو نبش بر خیابان اصلی کاربری تجاری , مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 6,300,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 4331 114

فروش 1000 متر زمین کاربری مسکونی سند تک برگ شش دانگ با انتقال قطعی به نام خریدار اراضی وزارت دفاع شهریار انتهای اندیشه فاز یک
تماس قیمت: 3,900,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 4214 195

750 متر زمین با کاربری مسکونی قواره ملک دو بر بر بلوار اصلی با استعلام ثبت ، دارایی و شهرداری دارای 3 دانگ سند از شش دانگ واقع در بهترین نقطه وزارت دفاع ( فاز1 ) شماره قطعه : 233
تماس قیمت: 4,000,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 3967 291
فروخته شد

1000متر زمین با کابری مسکونی دارای سند شش دانگ
تماس

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 1293 839

1000 متر زمین در ابعاد 20 ^ 50 با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,400,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 3250 347
فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
تماس قیمت: 2,700,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 1636 812

هزار متر زمین با موقعیت عالی واقع در اراضی وزارت دفاع شهریار
قیمت: 2,600,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 724 961

1000 متر زمین با سند 3 دانگ از شش دانگ
تماس قیمت: 2,550,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 1481 948
فروخته شد

یک قطعه از زمین‌‌ های وزارت دفاع با موقعيت عالي به متراژ1500 متر ( فروش فوري )
قیمت: 2,400,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 1344 1022
فروخته شد

فروش یک قطعه زمین از اراضی وزارت دفاع شهریار قواره ملک دو بر با کاربری تجاری و مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,500,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 2231 517
فروخته شد

1000 متر زمین به صورت دو بر دارای سند شش دانگ
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، وزارت دفاع
 • کد: 1658 510
صفحه 1 از 1