کد: 6698

2500 متر زمین در هفت جوی شهریار 150 متر سالن انشعابات برق سه فاز 50 آمپر
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 14,000,000 تومان

کد: 6243

260 متر سالن در هفت جوی شهریار به ارتفاع 4 متر اتاق نگهبانی انشعابات آب ، برق سه فاز و در موقعیت نصب انشعاب گاز مناسب جهت انبار
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 6,000,000 تومان

کد: 6021 اجاره رفت

450 متر زمین سوله در هفت جوی شهریار 200 متر سوله به ارتفاع 9 متر کف سیمان دیوار گچ بالکن دفتر و انبار 75 متری کف سرامیک شده انشعابات برق سه فاز 200 آمپر ، آب تانکر 7 هزار لیتری محوطه 5 در 25 متر با دو درب و یک محوطه 8 در 10 نار گاز در دست اقدام
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 25,000,000 تومان

کد: 4830 اجاره رفت

سوله 2000 متری 460 متر سالن به ارتفاع 3 متر دارای برق سه فاز 50 آمپر ، پنج خط تلفن ، گاز صنعتی دو انشعاب آب کف سالن مزایک دیوارا سرامیک اتاق کارگری و نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 5335 اجاره رفت

2000 متر مساحت کل سوله 500 متر سالن صنعتی به ارتفاع 5 متر انشعابات برق 200 آمپر ، آب شهری و گاز صنعتی 16 جی 1500 متر محوطه منبع آب 4000 لیتری
ودیعه: 200,000,000 - اجاره: 23,000,000 تومان

کد: 5069 اجاره رفت

2500 متر مساحت کل سوله 460 متر سالن به ارتفاع 3 متر انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، پنج خط تلفن گاز 25 جی سه اتاق 20 متری انبار اتاق نگهبانی 12 متری 3 سرویس بهداشتی و حمام زنانه و مردانه
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 30,000,000 تومان

کد: 3660 اجاره رفت

1500 متر زمین چهاردیواری داخل شهرک دو عدد مغازه 25 متری امکانات آب ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز
ودیعه: 50,000,000 - اجاره: 8,000,000 تومان

صفحه 1 از 1