کد: 5744 اجاره رفت

520 متر زمین کل سوله 220 متر سوله به ارتفاع 4/5 متر انشعابات برق سه فاز 50 آمپر ، آب شهری 12 متر دفتری و سرویس بهداشتی 300 متر محوطه مشاع کفت بتن جهت انبار و کارگاه
ودیعه: 110,000,000 - اجاره: 8,300,000 تومان

کد: 2431 اجاره رفت

300 متر زمین 160 متر سالن به ارتفاع 3/70 امکانات : آب ، برق تک فاز 32 آمپر 15 متر اداری ، 15 متر سرایداری
ودیعه: 22,000,000 - اجاره: 2,500,000 تومان

کد: 2432 فروخته شد

300 متر زمین 160 متر سالن به ارتفاع 3/70 امکانات : آب ، برق سه فاز 15 متر اداری ، 15 متر سرایداری
قیمت: 1,050,000,000 تومان

صفحه 1 از 1