728متر باغچه چهاردیواری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سند مالکیت تک برگ مشاع
قیمت: 3,650,000,000 تومان

  • شهریار ، شهریار
  • کد: 356 737
صفحه 1 از 1