کد: 356

728متر باغچه در شهریار چهاردیواری شده در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز سند مالکیت تک برگ مشاع
قیمت: 5,100,000,000 تومان

صفحه 1 از 1