کد: 5262

400 متر مساحت کل سوله 300 متر سالن به ارتفاع 8 متر 100 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 25 ، آب و گاز شهرداری کف موزائیک ، دیوار آجر
ودیعه: 500,000,000

کد: 4815

260 متر سالن به ارتفاع 2/60 آب ، برق تک فاز و گاز شهری درب ماشین رو سوله با اشپزخانه مجزا کف سوله سرامیک و دیوار ها کاشی شده (به صورت بهداشتی)
ودیعه: 30,000,000 - اجاره: 5,000,000 تومان

کد: 3856

500 متر زمین 300 متر سالن به ارتفاع 6 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 75 آمپر و گاز شهری
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 3639

540 متر زمین 200 متر محوطه 300 متر سوله با ارتفاع استاندارد امکانات آب ، برق سه فاز 75 آمپر و گاز اتاق دفتری و سوئیت نگهبانی
ودیعه: 100,000,000 - اجاره: 15,000,000 تومان

کد: 665 فروخته شد

300 متر زمین در شهرک مصطفی خمینی 200 متر سالن به ارتفاع 6 متر امکانات : آب شهری ، برق سه فاز 50 آمپر و گاز صنعتی سند شش دانگ تک برگ
قیمت: 1,900,000,000 تومان

صفحه 1 از 1