کد: 5397

2400 متر زمین در قبچاق ملارد در ابعاد عالی 40 متر در 60 متر سند شش دانگ تک برگی و انتقال قطعی به نام خریدار
قیمت: 7,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1