2162 متر زمین با کاربری مسکونی انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند شورا با نامه منابع طبیعی چسبیده به بافت مسکونی قیمت : متری 400 تومان
تماس

  • قائمشهر ، قائمشهر
  • کد: 3224 274
صفحه 1 از 1