1076 متر باغ با انواع درختان میوه مثمر 21/5 متر بر جاده انشعابات در موقعیت ملک تمام عوارض پرداخت شده 150 متر جواز ساخت جهت پروژه های ساختمانی دارای سند تک برگ
تماس قیمت: 5,000,000,000 تومان

  • شهریار ، سینک
  • کد: 3547 231
صفحه 1 از 1