کد: 5105

۱۰۰۰ متر باغ با درختان قدیمی در میدان نماز شهریار سند تک برگ عرصه و‌اعیان فنس کشی شده سهمیه اب خیابان پیشگام قیمت پیشنهادی ۴ میلیارد تهاتر با اپارتمان در شهریار و‌اندیشه انجام می شود
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1