5 هزار متر زمین ، 4000 متر سالن با مجوز و تمام تجهیزات بصورت کامل و درحال حاضر فعال و آماده بکار میباشد سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 3,000,000,000 تومان

  • شهریار ، فردوسیه
  • کد: 1819 زمین زراعی
صفحه 1 از 1