کد: 4694

فروش ۸ هزار متر زمین در کریم آباد سیرجان استان کرمان با ۳ هزار متر گلخانه استخر تمامی لوازم مخصوص گلخانه مانند بخاری ، مشعل ، آب شیرین کن و غیره سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1