سالن 200 مترمربع دام سبک انبار 120مترمربعی با ارتفاع 6متر بهاربند450مترمربعی ترانس اختصاصی 25kva انشعاب برق سه فاز ساختمان نگهبانی 60مترمربع یک حلقه چاه مجوزدار به همراه سهم آب چشمه دائمی سالن 65مترمربعی برای نگهداری مرغ بومی یاتولیدقارچ استخر300هزارلیتری 1000نهال دوساله گل محمدی 120درخت بادام کهن سال 120نهال دوساله میوه های سردسیری سیستم آبیاری قطره ای متصل به استخر 10 هکتار زمین دیم مناسب کشت جو وگندم، نخود... 9 هکتار زمین آبی ساختمان ها دارای پایان کارشهرداری و در نوبت دریافت سند تک برگ
قیمت: 25,000,000,000 تومان

  • دورود ، علی پایین
  • کد: 3318 دامپروری
صفحه 1 از 1