42 هکتار گاوداری فول امکانات با تجهیزات کامل 200 راس گاو شیری دارای 60 عدد گاو انشعابات کامل سند تک برگ
تماس قیمت: 22,000,000,000 تومان

  • جاده ساوه ، بوئین زهرا
  • کد: 3594 259

50 هکتار گاوداری فول امکانات با تجهیزات کامل 90 راس گاو مولد انشعابات کامل دارای سند تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 28,000,000,000 تومان

  • جاده ساوه ، بوئین زهرا
  • کد: 3593 244
صفحه 1 از 1