کد: 2750 فروخته شد

1000 متر زمین 500 متر سالن مسقف دو عدد اتاق کارگری و اتاق اداری امکانات : آب ، برق و گاز قانونی دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 8,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1