4800 متر کارخانه لبنیات فعال 2000 متر بنا با جواز فعال مجهز به آزمایشگاه و کلیه امکانات

  • ملارد ، یوسف آباد
  • کد: 429 صنعتی
صفحه 1 از 1