فروخته شد

2900 متر کارخانه بسته بندی 1600 متر سوله با ارتفاع 7 متر و سند پایان کار
قیمت: 1,800,000,000 تومان

  • شهریار ، وحیدیه
  • کد: 426 714
فروخته شد

2900 متر کارخانه بسته بندی 1600 متر سوله با ارتفاع 7 متر و سند پایان کار
قیمت: 3,200,000,000 تومان

  • شهریار ، وحیدیه
  • کد: 424 559
صفحه 1 از 1