کد: 5048

واحد تجاری 100 متری در بکه شهریار به ارتفاع 3 متر انشعابات آب ، برق و گاز شهری سرویس بهداشتی قابل تبدیل به 50 میلیون ماهی 3 میلیون تومان

ودیعه: 150,000,000 تومان

صفحه 1 از 1