223 متر زمین انشعابات در موقعیت ملک سند تك برگ مناسب براى ساخت و سرمايه گذارى
قیمت: 1,560,000,000 تومان

  • شهریار ، میدان جهاد
  • کد: 3688 186
صفحه 1 از 1