کد: 1630

33 متر مغازهدر شهرک مریم شهریار همکف انشعابات آب ، برق و گاز اسپیلت ، دیوار PVC سند شش دانگ

کد: 1419 فروخته شد

200 متر مغازه همکف ، 200 متر بالکن و 200 متر زیر زمین
قیمت: 1,200,000,000 تومان

کد: 1418 فروخته شد

400 متر مغازه همکف و 400 متر طبقه بالا
قیمت: 4,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1