600 متر مغازه تجاری سه عدد مغازه 25 متری سند مالکیت تک برگ تاریخ مزایده 98/9/4
تماس قیمت: 3,600,000,000 تومان

  • شهریار ، احمد آباد مستوفی
  • کد: 2549 346
صفحه 1 از 1