کد: 1451

38 متر مغازه در اندیشه فاز یک شهریار دارای کاربری تجاری 4 متر بر 15 متر بالکن سند آزاد

کد: 1432 فروخته شد

دو دهنه مغازه 75 متری با بالکن به ارتفاع 5 متر انشعابات آب ، برق و گاز پایان کار از شهرداری سند تک برگ ضمنا قابلیت معاوضه با ماشین را دارد
قیمت: 1,875,000,000 تومان

کد: 1415 فروخته شد

17 متر مغازه ، سند شش دانگ (قابلیت معاوضه هم دارد)

کد: 1346 فروخته شد

280 متر مغازه ، 211 متر با سند تک برگ شش دانگ ضمنا معاوضه با باغ را دارد

کد: 1406 فروخته شد

52 متر مغازه امکانات : آب ، برق و گاز قانونی سند شش دانگ

کد: 1417 فروخته شد

20 متر مغازه با سند تک برگ
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1