38 متر مغازه با کاربری تجاری 4 متر بر ، 15 متر بالکن سند آزاد
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1451 556
فروخته شد

دو دهنه مغازه 75 متری با بالکن به ارتفاع 5 متر انشعابات آب ، برق و گاز پایان کار از شهرداری سند تک برگ ضمنا قابلیت معاوضه با ماشین را دارد
تماس قیمت: 1,875,000,000 تومان

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1432 598
فروخته شد

17 متر مغازه ، سند شش دانگ (قابلیت معاوضه هم دارد)
تماس

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1415 757
فروخته شد

280 متر مغازه ، 211 متر با سند تک برگ شش دانگ ضمنا معاوضه با باغ را دارد
تماس

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1346 813
فروخته شد

52 متر مغازه امکانات : آب ، برق و گاز قانونی سند شش دانگ
تماس

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1406 853
فروخته شد

20 متر مغازه با سند تک برگ
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

 • شهریار ، اندیشه فاز 1
 • کد: 1417 637
صفحه 1 از 1