مرغداری 16 هکتاری 4 هکتار پایان کار از جهاد مجوز های صنعتی سند تک برگ دو حلقه چاه آب برق سه فاز اختصاصی 40 سوله 800 متری با ارتفاع 3 متر و ...
قیمت: 250,000,000,000 تومان

  • شهریار ، میدان جهاد
  • کد: 4667 104
صفحه 1 از 1