1550 متر ملک تجاری موقعیت اداری 6 طبقه 13 متر بر اصلی خیابان طبقه همکف 300 متر بدون ستون 5 طبقه تک واحدی 245 متری اداری
قیمت: 75,000,000,000 تومان

  • رسالت ، فرجام
  • کد: 3319 تجاری
صفحه 1 از 1