1700 متر ملک تجاری موقعیت اداری 7 طبقه 13 متر بر اصلی خیابان طبقه همکف 300 متر بدون ستون 5 طبقه تک واحدی 245 متری اداری
تماس قیمت: 86,000,000,000 تومان

  • رسالت ، فرجام
  • کد: 3319 232
صفحه 1 از 1