کد: 77 فروخته شد

400 متر سالن در صباشهر شهریار کاربری صنعتی به ارتفاع 9 متر نامه عدم خلاف انشعابات آب ، برق سه فاز 50 آمپر ، گاز شهری و سه خط تلفن دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 5,200,000,000 تومان

کد: 5651 فروخته شد

850 متر زمین 250 متر سالن به ارتفاع استاندارد 150 متر خرپا 50 متر دفتری انشعابات برق سه فاز 100 آمپر ، گاز 16 G دارای پایان کار کف بتن و دیوار ها آجر می باشد
قیمت: 6,500,000,000 تومان

کد: 3535 فروخته شد

5000 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع 9 متر 12 متر دفتری و اداری امکانات : آب ، برق سه فاز 150 آمپر و گاز جواز برای 500 متر سوله مجزا دارای سند شش دانگ
قیمت: 12,000,000,000 تومان

کد: 3546 فروخته شد

1015 متر زمین قواره ملک دوکله 600 متر سوله به ارتفاع 7/5 متر استاندارد امکانات : آب ، برق سه فاز 25 آمپر و گاز 300 متر دوطبقه اداری دارای قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,500,000,000 تومان

کد: 3506 فروخته شد

5000 متر زمین 500 متر سوله به ارتفاع استاندارد اتاق دفتری و سوئیت نگهبانی امکانات : آب ، برق 3 فاز 150 آمپر ، گاز و تلفن دارای جواز ساخت 1000 متر سوله سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 11,750,000,000 تومان

کد: 3385 فروخته شد

5000 متر زمین دارای 525 متر سالن خرپا 200 متر بنا قدیمی و دفتر اداری امکانات آب شهری ، برق 25 آمپر کنتور قانونی و در موقعیت نصب گاز دارای نامه جهاد و عدم خلاف دارای سند شش دانگ
قیمت: 12,500,000,000 تومان

کد: 631 فروخته شد

200 متر محوطه در شهرک صنعتی صباشهر 320 متر سوله به ارتفاع 7 متر دارای امکانات آب ، برق سه فاز 32 آمپر و گازشهری

صفحه 1 از 1