کد: 5595 فروخته شد

1000 متر سالن به ارتفاع 9 متر 400 متر محوطه 120 متر دفتری در دو طبقه 70 متراتاق کارگری انشعابات برق سه فاز 100 آمپر و گاز G60 چاه آب اختصاصی دارای پایان کار و نامه جهاد سند مالکیت تک برگ
قیمت: 25,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1