کد: 5274

350 متر سالن در انجم آباد رباط کریم به ارتفاع 6 متر 150 متر محوطه انشعابات برق سه فاز 32 آمپر ، آب و گاز شهری نگهبانی و سرویس بهداشتی کف بتن و دیوار سیمان

ودیعه: 100,000,000 تومان - اجاره: 8,000,000 تومان

صفحه 1 از 1