193 متر زیرزمین دیوارها تا سقف سرامیک
قیمت: 675,500,000 تومان

  • شهریار ، اندیشه فاز 1
  • کد: 1975 تجاری
صفحه 1 از 1