فروخته شد

1250 متر زمین از اراضی گمرک با کاربری مسکونی دارای 3 دانگ از شش دانگ

  • شهریار ، اراضی گمرک
  • کد: 2177 مسکونی
صفحه 1 از 1