1000 متر زمین چهاردیواری انشعابات در موقعیت ملک نامه جهاد کشاورزی و جواز ساخت دارای سند تک برگ
قیمت: 4,000,000,000 تومان

  • شهریار ، فردوسیه
  • کد: 3715 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1