کد: 4331

1500 متر زمین دو نبش بر خیابان اصلی کاربری تجاری , مسکونی سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 6,300,000,000 تومان

صفحه 1 از 1