1500 متر زمین دو نبش بر خیابان اصلی کاربری تجاری , مسکونی سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 6,300,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 4331 108
صفحه 1 از 1