کد: 1658 فروخته شد

1000 متر زمین به صورت دو بر دارای سند شش دانگ
قیمت: 1,500,000,000 تومان

صفحه 1 از 1