فروخته شد

1000 متر زمین به صورت دو بر دارای سند شش دانگ
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1658 508
صفحه 1 از 1