1000 متر زمین در ابعاد 20 ^ 50 با کاربری مسکونی دارای سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 3,400,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 3250 342
فروخته شد

1000 متر زمین با کاربری مسکونی سند تک برگ
تماس قیمت: 2,700,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1636 808
فروخته شد

1000 متر زمین به صورت دو بر دارای سند شش دانگ
تماس قیمت: 1,500,000,000 تومان

  • شهریار ، وزارت دفاع
  • کد: 1658 508
صفحه 1 از 1