کد: 5977

250 متر متراژ زمین 120 متر بنای قدیمی قواره ملک دو بر سند عرصه و اعیان دفترچه ای قابل باز سازی یا تخریب موقعیت دقیق ملک بر روی نقشه ثبت شده است
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 5172 فروخته شد

فروش 100 متر زمین در بافت مسکونی و شهری روستای پیغمبر در ابعاد تقریبی 12 متر در 9 متر واگذاری ملک به صورت قولنامه ای و معتبر با نسق کامل اطراف زمین مذکور تماما ساخته شده ، دو طبقه با مغازه تجاری در موقعیت نصب انشعابات آب برق و گاز پس از ساخت
قیمت: 300,000,000 تومان

کد: 1433 فروخته شد

32 متر زمین به همراه زیر زمین دو طبقه مسکونی و مغازه امکانات : آب ، 3 عدد کنتور برق و 2 عدد گاز دارای پایان کار شهرداری سند تک برگ
قیمت: 2,560,000,000 تومان

صفحه 1 از 1