کد: 3758 فروخته شد

1256 هکتار زمین سه حلقه چاه اب دارای بنچاق متری 7 هزار تومان
قیمت: 87,920,000,000 تومان

صفحه 1 از 1