فروخته شد

1256 هکتار زمین سه حلقه چاه اب دارای بنچاق متری 7 هزار تومان
تماس قیمت: 87,920,000,000 تومان

  • رباط کریم ، زرندیه
  • کد: 3758 زمین زراعی
صفحه 1 از 1