کد: 4970 فروخته شد

1500 متر زمین قولنامه از سند مادر نزدیک بافت مسکونی انشعابات در نزدیکی ملک
قیمت: 2,900,000,000 تومان

کد: 4961 فروخته شد

فروش 5000 متر زمین یوسف آباد صیرفی شهریار در بافت مسکونی در منطقه ترک آباد. سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار مهدی حسنی 09355709616
قیمت: 15,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1