1500 متر زمین قولنامه از سند مادر نزدیک بافت مسکونی انشعابات در نزدیکی ملک
تماس قیمت: 3,300,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 4970 20

فروش 5000 متر زمین یوسف آباد صیرفی شهریار در بافت مسکونی در منطقه ترک آباد. سند تک برگ شش دانگ عرصه و اعیان با انتقال قطعی به نام خریدار مهدی حسنی 09355709616
قیمت: 15,000,000,000 تومان

  • شهریار ، یوسف آباد صیرفی
  • کد: 4961 12
صفحه 1 از 1