کد: 3242 فروخته شد

1000 متر باغ در یقه شهریار سه طرف دیوار کشی شده به ارتفاع 1 متر نهال کاری شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
قیمت: 1,500,000,000 تومان

کد: 5269 فروخته شد

زمین باغی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع واقع در منطقه شهریار ،یقه مناسب جهت باغچه سازی و تفکیک دارای سند و 12 ساعت حق آبه از چاه آب

کد: 3614 فروخته شد

5 هکتار زمین تفکیک شده به قواره های 1000 متری قیمت متری 650 تومان دارای وکالت از سند مادر

کد: 1477 فروخته شد

55 هزار متر زمین با کاربری زراعی سند شش دانگ شاهنشاهی ( اقدام به سند تک برگ داده شده )

کد: 3619 فروخته شد

92 هکتار زمین با کاربری زراعی دارای سند متری 50 هزار تومان
قیمت: 46,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1