5 هکتار زمین تفکیک شده به قواره های 1000 متری قیمت متری 650 تومان دارای وکالت از سند مادر
تماس

  • شهریار ، یقه
  • کد: 3614 241

55 هزار متر زمین با کاربری زراعی سند شش دانگ شاهنشاهی ( اقدام به سند تک برگ داده شده )
تماس

  • شهریار ، یقه
  • کد: 1477 883
فروخته شد

92 هکتار زمین با کاربری زراعی دارای سند متری 50 هزار تومان
تماس قیمت: 46,000,000,000 تومان

  • شهریار ، یقه
  • کد: 3619 201

1000 متر زمین سه طرف دیوار کشی شده به ارتفاع 1 متر نهال کاری شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سیستم آبیاری قطره ای جهت آبیاری درختان سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان
تماس قیمت: 900,000,000 تومان

  • شهریار ، یقه
  • کد: 3242 431
صفحه 1 از 1