کد: 5994

200 متر زمین در گمرک شهریار بر خیابان 18 متری موقعیت عالی سند شش دانگ تک برگ

کد: 3753 فروخته شد

201 متر زمین کاربری تجاری و مسکونی انشعابات در موقعیت ملک دارای سند مالکیت تک برگ
قیمت: 5,000,000,000 تومان

کد: 3752 فروخته شد

278 متر زمین کاربری تجاری دارای جواز ساخت انشعابات در موقعیت ملک سند مالکیت تک برگ
قیمت: 12,000,000,000 تومان

صفحه 1 از 1