1070 متر زمین با سند شش دانگ عرصه و اعیان خ چهارم شهرک مروارید قابلیت معاوضه دارد ( تخفیف پای قرارداد )
قیمت: 630,000,000 تومان

  • شهریار ، شهرک مروارید
  • کد: 2886 باغ و باغچه
فروخته شد

1200 متر زمین نزدیک به امکانات شهری سند شش دانگ

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 1106

3 هزار متر زمین چهاردیواری کاربری صنعتی
قیمت: 450,000,000 تومان

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 533 صنعتی

1200 متر زمین خالی دو طرف دیوار کشی شده انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک یک دانگ سند اربابی و پنج دانگ سند
قیمت: 800,000,000 تومان

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 2516 باغ و باغچه

1200 متر زمین قطعه تفکیکی 1104 سند شش دانگ

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 1480 باغ و باغچه
صفحه 1 از 1