کد: 2886

1070 متر زمین با سند شش دانگ عرصه و اعیان خیابان چهارم شهرک مروارید قابلیت معاوضه دارد تخفیف پای قرارداد
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 4344

760 متر زمین از سه طرف دیوارکشی شده نزدیک به بافت سهمیه آب کشاورزی در طول هر هفته واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 4,500,000,000 تومان

کد: 4603

زمین به متراژ 111 متر واقع در کردزار ، شهریار کاربری زمین زراعی در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز واگذاری به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 511,000,000 تومان

کد: 4373

8000 متر زمین چهاردیواری انشعابات آب و برق قانونی ( درموقعیت نصب گاز ) واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 13,700,000,000 تومان

کد: 4336

دو قطعه زمین هر کدام 1020 متر واقع در کردزار شهریار با درختان گوجه سبز ، سند شاهنشاهی آماده محضر ، واقع در کوچه دوم شهرک مروارید ، قیمت متری 30.000.000 ریال
قیمت: 3,060,000,000 تومان

کد: 4226

15000 متر زمین چهاردیواری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز کاربری کشاورزی سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 41,000,000,000 تومان

کد: 3571

171 متر زمین در موقعیت عالی با کاربری مسکونی تجاری قواره ملک دو بر قولنامه از سند مادر قابلیت دریافت سند تک برگ
قیمت: 2,565,000,000 تومان

کد: 2516

1600 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند شاهنشاهی منگوله دار
قیمت: 3,200,000,000 تومان

کد: 1106 فروخته شد

1200 متر زمین نزدیک به امکانات شهری سند شش دانگ

کد: 533 فروخته شد

3 هزار متر زمین چهاردیواری کاربری صنعتی
قیمت: 450,000,000 تومان

کد: 1480

1200 متر زمین قطعه تفکیکی 1104 سند شش دانگ

صفحه 1 از 1