1200 متر زمین نزدیک به امکانات شهری سند شش دانگ
قیمت: 240,000,000 تومان

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 1106

1200 متر زمین قطعه تفکیکی 1104 سند شش دانگ

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 1480 باغ و باغچه

3 هزار متر زمین چهار دیواری دارای کاربری صنعتی
قیمت: 450,000,000 تومان

  • شهریار ، کردزار
  • کد: 533 صنعتی
صفحه 1 از 1