کد: 6592

12500 متر زمین در کردزار شهریار بصورت دو قطعه مناسب جهت ویلاسازی سند مالکیت شش دانگ عرصه و اعیان
قیمت: 100,000,000,000 تومان

کد: 4344

760 متر زمین در کردزار شهریار از سه طرف دیوارکشی شده نزدیک به بافت سهمیه آب کشاورزی در طول هر هفته واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 3,800,000,000 تومان

کد: 6219

یک قطعه زمین 1071متری در شهرک مروارید شش دانگ سند بنام قیمت توافقی

کد: 4603 فروخته شد

زمین به متراژ 115 متر در کردزار شهریار کاربری زمین زراعی در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز واگذاری به صورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 805,000,000 تومان

کد: 2886 فروخته شد

1070 متر زمین با سند شش دانگ عرصه و اعیان خیابان چهارم شهرک مروارید قابلیت معاوضه دارد تخفیف پای قرارداد
قیمت: 2,700,000,000 تومان

کد: 4373 فروخته شد

8000 متر زمین چهاردیواری انشعابات آب و برق قانونی ( درموقعیت نصب گاز ) واگذاری ملک بصورت قولنامه از سند مادر
قیمت: 13,700,000,000 تومان

کد: 4336 فروخته شد

دو قطعه زمین هر کدام 1020 متر واقع در کردزار شهریار با درختان گوجه سبز ، سند شاهنشاهی آماده محضر ، واقع در کوچه دوم شهرک مروارید ، قیمت متری 30.000.000 ریال
قیمت: 3,060,000,000 تومان

کد: 4226 فروخته شد

15000 متر زمین چهاردیواری در موقعیت نصب انشعابات آب ، برق و گاز کاربری کشاورزی سند شش دانگ منگوله دار
قیمت: 41,000,000,000 تومان

کد: 3571 فروخته شد

171 متر زمین در موقعیت عالی با کاربری مسکونی تجاری قواره ملک دو بر قولنامه از سند مادر قابلیت دریافت سند تک برگ
قیمت: 2,565,000,000 تومان

کد: 2516 فروخته شد

1600 متر زمین انشعابات آب ، برق و گاز در موقعیت ملک سند شاهنشاهی منگوله دار
قیمت: 3,200,000,000 تومان

کد: 3146 فروخته شد

1000 متر زمین ، چهاردیواری ، کوچه اختصاصی ، بهترین لوکیشن منطقه ، انشعابات سر زمین
قیمت: 2,500,000,000 تومان

کد: 1106 فروخته شد

1200 متر زمین نزدیک به امکانات شهری سند شش دانگ

کد: 533 فروخته شد

3 هزار متر زمین چهاردیواری کاربری صنعتی
قیمت: 450,000,000 تومان

کد: 1480 فروخته شد

1200 متر زمین قطعه تفکیکی 1104 سند شش دانگ

صفحه 1 از 1