10 هکتار زمین با کاربری زراعی دور تا دور دیوار سنگی مجوز چاه آب مناسب جهت شهرک سازی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان قیمت : متری 300 تومان
تماس

  • کرج ، کردان
  • کد: 2706 460

5000 متر زمین کاربری زراعی دارای سند مالکیت شش دانگ
تماس قیمت: 2,500,000,000 تومان

  • کرج ، کردان
  • کد: 2685 337

1200 متر زمین دو بر ، کوچه اختصاصی دارای نامه از جهاد کشاورزی واقع در بافت شهری قولنامه از سند مادر
تماس قیمت: 1,200,000,000 تومان

  • کرج ، کردان
  • کد: 1600 655
صفحه 1 از 1