کد: 5711

200 متر زمین در کردان دارای سند تک برگ و مجوز ساخت مسکونی داخل باخت کردان آب و برق و گاز قانونی شسته رفته زیر قیمت منطقه
قیمت: 2,000,000,000 تومان

کد: 4906 فروخته شد

فروش فوق العاده زمین در کوهسار کردان 22000 متر زمین مناسب برای باغشهر ، شهرک سازی، گلخانه ، تجاری ، رفاهی و تفریحی و.... مدارک کامل تخفیف پای معامله اب برق سر ملک فروش فوری
قیمت: 45,000,000,000 تومان

کد: 2706 فروخته شد

10 هکتار زمین با کاربری زراعی دور تا دور دیوار سنگی مجوز چاه آب مناسب جهت شهرک سازی سند مالکیت تک برگ عرصه و اعیان قیمت : متری 300 تومان

کد: 2685 فروخته شد

5000 متر زمین کاربری زراعی دارای سند مالکیت شش دانگ
قیمت: 2,500,000,000 تومان

کد: 1600 فروخته شد

1200 متر زمین دو بر ، کوچه اختصاصی دارای نامه از جهاد کشاورزی واقع در بافت شهری قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,200,000,000 تومان

صفحه 1 از 1