1200 متر زمین دو بر ، کوچه اختصاصی دارای نامه از جهاد کشاورزی واقع در بافت شهری قولنامه از سند مادر
قیمت: 1,200,000,000 تومان

  • کرج ، کردان
  • کد: 1600 مسکونی
صفحه 1 از 1