فروخته شد

28886 متر زمین با کاربری زراعی انشعاب آب و اتاق کارگری ( در نقشه هوایی و پرونده شهرداری ) ملک مذکور در بافت و طرح هادی شهرداری توافق با شهرداری تا 40 % جهت اخذ پروانه ساخت سند مالکیت شش دانگ شاهنشاهی
تماس قیمت: 23,000,000,000 تومان

  • کرج ، چهارباغ
  • کد: 2740 363

3000 متر زمین دو کله دارای سند مالکیت تک برگ قابلیت معاوضه هم دارد
تماس قیمت: 2,550,000,000 تومان

  • کردان ، چهارباغ
  • کد: 2161 419
صفحه 1 از 1