28886 متر زمین با کاربری زراعی سند مالکیت شش دانگ شاهنشاهی

  • کرج ، چهارباغ
  • کد: 2740 زمین زراعی

3000 متر زمین دو کله دارای سند مالکیت تک برگ قابلیت معاوضه هم دارد
قیمت: 2,550,000,000 تومان

  • کردان ، چهارباغ
  • کد: 2161 سایرموارد
صفحه 1 از 1